Category: یادداشت

لغو دستور فرمانده
کیفری
حسام دیدگاه

لغو دستور مافوق در نیروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح یکی از قانون های به نسبت سخت گیرانه است. این قانون در تاریخ 09/10/1382به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید.

Read More »
قاعده آمره
یادداشت
حسام دیدگاه

قواعد آمره درحقوق بین الملل/ jus cogens

قاعده آمره اصول لازم الرعایه حقوق بین الملل عام می باشد که دولت ها را بهیچ وجه امکان گریز از آن نیست و برای اینکه قاعده ایی به صورت آمره درآید، لازم است جامعه بین المللی به عنوان یک کل آن را تأیید کرده باشد و در همین نقطه است که برتری عمومی معاهدات در برابر عرف، در صورت تعارض با قاعده امری از بین می رود.

Read More »
گرانفروشی
یادداشت
حسام دیدگاه

گران فروشی در قانون ایران

گران فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسّط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

Read More »
توهین در قانون ایران
یادداشت
حسام دیدگاه

توهین در قانون ایران

توهین کردن نه تنها در قانون جرم شناخته شده است که در قرآن کریم و احادیث و روایت ها بسیار سرزنش شده است از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می باشد.

Read More »
شرایط اجتماعی و حقوقی نکاح
یادداشت
حسام دیدگاه

شرایط اجتماعی و حقوقی عقد نکاح

ازدواج یا نکاح ایجاد پیوند زناشوئی به وسیله جاری کردن صیغه عقد نکاح می باشد. سن اوّلین مسأله ای است که در ازدواج مطرح می شود که این موضوع طبق قانون در پسرها 15 سال تمام شمسی و در دخترها 13 سال تمام شمسی در نظر گرفته می شود و ازدواج کمتر از این سنین منوط به شرایطی چون إذن ولی، مصلحت طفل و تأیید دادگاه می باشد.

Read More »
تصمیمات قضایی
یادداشت
حسام دیدگاه

تصمیمات قضایی/Judicial Decisions

در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تصمیمات قضایی به عنوان ابزاری فرعی در تعیین قواعد حقوقی توصیف شده است. معنی این عبارت این است که آرای محاکم جنبه وضع قواعد حقوقی ندارد بلکه قواعد حقوقی را مشخص و اعلام میکند

Read More »
اصول کلی حقوقی
یادداشت
حسام دیدگاه

اصول کلی حقوقی/General Principles of Law

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متحد را به عنوان منبع حقوقی که دیوان بایستی بکار گیرد ذکر میکند و هدف از قرار دادن این بند در ردیف منابع، جلوگیری از خلاء حقوقی در صورت فقدان معاهده و عرف بوده است.

Read More »
معاهده در حقوق بین الملل
یادداشت
حسام دیدگاه

معاهده در حقوق بین الملل/ treaties

در قرن بیستم معاهده جای عرف را به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل گرفته است و میتوان گفت در حال حاضر معاهدات مهمترین منابع حقوق بین الملل می باشند و این ویژگی را معاهده مدیون سرعت عمل و قطعیت .خود میباشد

Read More »
حقوق بین الملل
یادداشت
حسام دیدگاه

منابع حقوق بین الملل چیست؟

به آن دسته از فرایندها و موادی گفته می شود که میتوان ریشه قوانین حاکم بر جامعه بین المللی را در آن یافت که این منابع در برگیرنده کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی، عرف بین الملل و اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متحد می باشد.

Read More »
پروانه وکالت
یادداشت
حسام دیدگاه

راهکاری برای وکالت بدون پروانه

وکالت مرسوم در دادگاه‌ها تحت عنوان وکالت دادگستری شناخته می‌شود؛ علاوه بر چنین وکالتی، از نظر قانون یک نوع وکالت موقتی تحت عنوان وکالت اتفاقی وجود دارد. توجیه به وجود آمدن چنین نوعی از وکالت، جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. البته فرد متقاضی وکالت اتفاقی می بایست دارای شرایطی نظیر داشتن معلومات کافی حقوقی باشد.

Read More »